všeobecné obchodní podmínky

Minabevakningar.se – Smluvní podmínky

1. Obecný: Minabevakningar.se, korporátní SE660904699701, Firma Anders Eriksson je společnost, která provozuje a rozvíjí minabevakningar.se. Souhlasíte s podmínkami při vytváření hodin na minabevakningar.se

2. Zpracování osobních údajů:
Informace o zpracování osobních údajů ao tom, jak chráníme vaše soukromí při používání služby, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Přijímáním Smluvních podmínek akceptujete zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

3. Předplatné a předplatné
Minabevakningar.se nabízí předplatné, které poskytuje přístup k službám digitálního sledování. Doposud je služba doručena až do oznámení, že nás kontaktujete na adrese minabevakningar.se

4. Ukončení
Ukončením předplatného / předplatného kontaktujte nás emailem. Předplatné / předplatné se platí předem s 30denním intervalem.
Nezaplacená platba není přijata jako ukončení. V případě nezaplacení si minabevakningar.se vyhrazuje právo fakturovat vám zákonem veškeré připomínky k platbě, náklady na výběr a pozdní úrokové sazby.
Minabevakningar.se má právo zrušit vaše předplatné / předplatné s 30denní výpovědní lhůtou. Jakákoli náhrada zaplacená předem za službu Vám pak bude vrácena. Společnost Minabevakningar.se má také právo okamžitě a bez upozornění ukončit nebo ukončit přístup k službě, pokud v podstatě nebo opakovaně porušujete ustanovení těchto podmínek.

5. Právo na odstoupení od smlouvy
Při uzavření smlouvy o předplatném / předplatném nebo jiné smlouvy o poskytování služeb máte právo upustit od nákupu do 14 dnů. Vaše právo na odstoupení od smlouvy můžete využít kontaktováním minabevakningar.se prostřednictvím e-mailu. Další informace o smlouvách na dálku a právech na zrušení lze nalézt také na internetových stránkách agentury www.konsumentverket.se. Neočekávaná platba není přijata jako využití práva na odstoupení od smlouvy. Minabevakningar.se si vyhrazuje právo účtovat vám za dobu, kdy jste tuto službu použili.

6. Platba
Aktuální ceny naleznete v našem internetovém obchodě. Minabevakningar.se má právo změnit předplatné / předplatné.
Platba služby musí být provedena předem. V některých případech je však platba vyžadována určitým způsobem. Platba musí být provedena v této době a jinak za podmínek zvoleného způsobu platby. V případě nezaplacení má společnost Minabevakningar.se právo ode dne splatnosti účtovat úrok z prodlení a požadovat náhradu za případné připomenutí a poplatky spojené se sběrem. Nové předplatné / předplatné nesmí být upsané, dokud nebude dřívější dluh registrován jako placený na Minabevakningar.se.
Pokud společnost Minabevakningar.se využívá řešení platebních služeb poskytované třetími stranami, jako například Paypal, Stripe, Klarna a PayEx platí vedle zvláštních podmínek poskytovatele platebních služeb.

7. Zvláště o digitální službě.
Naším cílem je, že Minabevakningar.se bude vždy uspokojivě pracovat a my se budeme snažit, aby zajistili, že pro vás budou pracovat jako uživatelé. Minabevakningar.se nezaručuje, že váš přístup ke službě bude bez chyb nebo selhání, a nemají nárok na jakoukoli náhradu za dobu, kdy digitální služba je dole občas nebo kratší dobu. Pro spotřebitele platí nákup spotřebitele a zákon o smlouvě na dálku

8. Použití služby.
Nesmíte používat Minabevakningar.se tak, že Minabevakningar.se nebo jiná osoba trpí nepříjemností nebo poškozením.

9. Práva duševního vlastnictví
Práva k duševnímu vlastnictví s ohledem na články, obrázky, webové stránky a další informace, které můžete přistupovat prostřednictvím služby držení Minabevakningar.se nebo držitel práv u každého článku, obrázku, webové stránky a další informace. Materiál nesmí být používán jinak než v rámci běžného užívání služby.

10. Změna stavu. Minabevakningar.se je oprávněn jednostranně měnit podmínky Smluv. Jakékoli změny se projeví nejdříve po 30 dnech po oznámení změněných podmínek tím, že budou uchovávány v Minabevakningen.se nebo jinak budou sděleny.
Neustále rozvíjíme službu, což znamená, že můžeme zlepšit a přidávat, měnit a odstraňovat funkce. Minerva je oprávněna provádět změny.

11. Odmítnutí odpovědnosti
Minabevakningar.se nenese žádnou odpovědnost za obsah, který je k dispozici prostřednictvím minabevakningar.se přesnost a úplnost a škody vyplývající z chyb v obsahu nebude nahrazen. Minabevakningar.se žádnou odpovědnost za nedostupnost nebo selhání Minabevakningar.se není zodpovědný za žádných okolností za škody Minabevakningar.se nejednal úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Nejsme zodpovědní za ochranu soukromí nebo obsah těchto stránek jednoduše poskytovat odkazy usnadňují naši návštěvníci najít více informací v konkrétních oblastech.
Dále nenese odpovědnost za trestné činy spáchané s využitím služeb těchto hrozeb nebo hanobení oplzlosti Minabevakningar.se, za znepokojující, urážlivé, nevhodné nebo nezákonného obsahu či chování strany libovolného uživatele Minabevakningar.se.

12. Přenos
Tyto podmínky a práva a povinnosti plynoucí prostřednictvím vašeho nákupu, může být přidělena nebo převedena na jinou stranu vás. Společnost Minabevakningar.se má právo svobodně převádět svá práva a povinnosti podle těchto podmínek.

13. Stávající zákon a řešení sporů
Tyto podmínky se řídí švédským právem a veškeré spory urovná Švédský obecný soud. Pokud nejste spokojeni s našimi službami, můžete se také obrátit na stížnosti spotřebitelů palubě, www.arn.se.

14. Zákaznický servis
Minabevakningar.se info@minabevakningar.se