Allmänna villkor

Minabevakningar.se – Allmänna villkor

1. Allmänt: Minabevakningar.se , organisationsnummer SE660904699701, Firma Anders Eriksson är ett företag som driver och utvecklar minabevakningar.se . Du godkänner villkoren när du skapar en bevakning på minabevakningar.se

2. Behandling av Personuppgifter:
Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet när du använder tjänsten finns i vår personuppgiftspolicy. Genom att godkänna Villkoren accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy.

3. Prenumerationer och Abonnemang
Minabevakningar.se erbjuder en prenumeration som ger tillgång till digital bevakningstjänst. Tillsvidare innebär att tjänsten levereras till dess uppsägning sker via kontakt med oss på minabevakningar.se

4. Uppsägning
Du avslutar ett abonnemang/prenumeration genom att kontakta oss via mail. Abonnemanget/prenumerationen betalas i förskott med 30 dagars intervall.
Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller minabevakningar.se sig rätten fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.
Minabevakningar.se har rätt att säga upp ditt abonnemang/prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för tjänsten kommer då att återbetalas till dig. Minabevakningar.se har dessutom rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till tjänsten om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i dessa villkor.

5. Ångerrätt
När du som privatperson ingår avtal om abonnemang/prenumeration eller annan tjänst har du rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta minabevakningar.se via mail. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Minabevakningar.se förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du har använt tjänsten.

6. Betalning
Aktuella priser hittar du i vår webbshop. Minabevakningar.se har rätt att ändra abonnemangs-/prenumerationsavgiften.
Betalning av tjänsten ska göras i förskott. I vissa fall krävs emellertid att betalning sker på särskilt angivet sätt. Betalning ska ske inom den tid och i övrigt enligt villkoren som gäller för ditt valda betalsätt. Vid utebliven betalning har Minabevakningar.se rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen och begära ersättning för eventuella påminnelser och kostnader i samband med inkasso. Ett nytt abonnemang/prenumeration får inte tecknas förrän tidigare skuld är registrerad som betald hos Minabevakningar.se.
Där Minabevakningar.se använder betaltjänstlösningar som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Paypal, Stripe, Klarna och PayEx, gäller i tillägg betaltjänstleverantörens särskilda villkor.

7. Särskilt om digital tjänst.
Vårt mål är att Minabevakningar.se alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Minabevakningar.se garanterar dock inte att din tillgång till tjänsten kommer att vara fri från fel eller avbrott och du har inte rätt till någon ersättning för tid då den digitala tjänsten ligger nere enstaka tillfällen eller kortare tid. För konsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen

8. Användning av tjänsten.
Du får inte använda Minabevakningar.se på ett sådant sätt att Minabevakningar.se eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

9. Immateriella rättigheter
De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom tjänsten innehas av Minabevakningar.se eller rättighetsinnehavaren till respektive artikel, bild, webbplats och annan information. Materialet får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsten .

10. Villkorsändring. Minabevakningar.se har rätt att ensidigt ändra innehållet i Villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Minabevakningar.se eller kommunicerats på annat sätt.
Vi utvecklar kontinuerligt tjänsten vilket innebär att vi kan komma att förbättra och lägga till, förändra och ta bort funktioner. Minabevakningar har rätt att göra förändringar.

11. Friskrivning
Minabevakningar.se ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via minabevakningar.se är korrekt eller fullständigt och skada som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll ersätts inte. Minabevakningar.se har inte något ansvar för otillgänglighet eller fel på Minabevakningar.se svarar inte under några omständigheter för skada om Minabevakningar.se inte har handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst. Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.
Vidare ansvarar inte Minabevakningar.se för brottsliga gärningar som begås med användning av tjänster hos Minabevakningar.se till exempel hot eller förtal, för obsceniteter, för störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

12. Överlåtelse
Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Minabevakningar.se har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren.

13. Gällande lag och tvistlösning
Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Om du är missnöjd med vår tjänst kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se .

14. Kundservice
Minabevakningar.se

info@minabevakningar.se