ogólne warunki

Minabevakningar.se – Warunki

1. Informacje ogólne: Minabevakningar.se, numer organizacji SE660904699701, Firma Anders Eriksson jest firmą, która obsługuje i rozwija minabevakningar.se. Zgadzasz się na warunki, gdy tworzysz zegarek na stronie minabevakningar.se

2. Przetwarzanie danych osobowych:
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych i tego, jak chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z usługi, można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Akceptując Warunki, akceptujesz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

3. Subskrypcje i subskrypcje
Minabevakningar.se oferuje subskrypcję, która zapewnia dostęp do usługi cyfrowego nadzoru. Do tej pory usługa jest dostarczana do momentu powiadomienia przez skontaktowanie się z nami pod adresem minabevakningar.se

4. Wypowiedzenie
Kończysz subskrypcję / subskrypcję, kontaktując się z nami przez e-mail. Subskrypcja / subskrypcja jest płatna z wyprzedzeniem i wynosi 30 dni.
Niezapłacona płatność nie jest akceptowana jako zakończenie. W przypadku braku płatności, minabevakningar.se zastrzega sobie prawo do wystawienia Ci faktury za wszelkie przypomnienia o płatnościach, koszty windykacji i późniejsze odsetki według prawa.
Minabevakningar.se ma prawo do anulowania subskrypcji / subskrypcji z 30-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie rekompensaty wypłacone z góry za usługę zostaną zwrócone Tobie. Minabevakningar.se ma również prawo do rozwiązania lub odebrania dostępu do usługi natychmiast i bez powiadomienia, jeśli w sposób istotny lub wielokrotnie naruszysz postanowienia niniejszych warunków.

5. Prawo do odstąpienia od umowy
Po zawarciu umowy subskrypcji / subskrypcji lub innej umowy o świadczenie usług masz prawo do wycofania zakupu w ciągu 14 dni. Możesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kontaktując się z minabevakningar.se pocztą. Więcej informacji o umowach zawieranych na odległość i prawach do anulowania można znaleźć na stronie internetowej agencji konsumenckiej www.konsumentverket.se. Nieoczekiwana płatność nie jest akceptowana jako wykorzystanie prawa odstąpienia. Minabevakningar.se zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za czas korzystania z usługi.

6. Płatność
Aktualne ceny można znaleźć w naszym sklepie internetowym. Minabevakningar.se ma prawo do zmiany opłaty za subskrypcję / subskrypcję.
Wypłata usługi musi nastąpić z góry. Jednak w niektórych przypadkach płatność jest wymagana w określony sposób. Płatność musi być dokonana w tym czasie i na innych warunkach zgodnie z wybraną metodą płatności. W przypadku braku płatności Minabevakningar.se ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę z terminem płatności i zażądać odszkodowania za wszelkie przypomnienia i opłaty związane z odbiorem. Nowa subskrypcja / subskrypcja może nie zostać zasubskrybowana, dopóki wcześniejszy dług nie zostanie zarejestrowany jako zapłacony na stronie Minabevakningar.se.
Gdzie Minabevakningar.se korzysta z rozwiązań w zakresie usług płatniczych świadczonych przez strony trzecie, takich jak Paypal, Stripe, Klarna i PayEx, obowiązują oprócz specjalnych warunków dostawcy usług płatniczych.

7. Zwłaszcza o usługach cyfrowych.
Naszym celem jest, aby Minabevakningar.se zawsze działał w sposób zadowalający, a my dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że działają one dobrze dla Ciebie jako użytkownika. Minabevakningar.se nie gwarantuje, że Twój dostęp do usługi będzie wolny od błędów lub przerw i nie będziesz mieć prawa do żadnej rekompensaty za okres, w którym usługa cyfrowa zostanie wyłączona w pojedynczych przypadkach lub w krótszym czasie. W przypadku konsumentów obowiązują zakupy konsumenta i ustawa o umowie na odległość

8. Korzystanie z usługi.
Nie wolno używać serwisu Minabevakningar.se w taki sposób, że Minabevakningar.se lub jakakolwiek inna osoba cierpi na niedogodności lub szkody.

9. Prawa własności intelektualnej
Prawa własności intelektualnej do artykułów, zdjęć, stron internetowych i innych informacji, do których uzyskasz dostęp za pośrednictwem usługi, należą do Minabevakningar.se lub właściciela praw autorskich do danego artykułu, zdjęcia, strony internetowej i innych informacji. Materiał nie może być używany inaczej niż podczas normalnego korzystania z usługi.

10. Zmiana stanu. Minabevakningar.se jest uprawniona do jednostronnej zmiany warunków Warunków. Wszelkie zmiany wchodzą w nie wcześniej niż 30 dni po życie zmienione warunki zostały zgłoszone przez Państwo zostały udostępnione na Minabevakningar.se lub przekazane w inny sposób.
Nieustannie rozwijamy usługę, co oznacza, że ​​możemy ulepszać i dodawać, zmieniać i usuwać funkcje. Nadzór Minerva jest uprawniony do wprowadzania zmian.

11. Zastrzeżenie
Minabevakningar.se nie ponosi odpowiedzialności za poprawność lub kompletność treści dostępnych za pośrednictwem witryny minabevakningar.se, a szkody wynikające z błędów zawartości nie są zastępowane. Minabevakningar.se nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub niepowodzenia Minabevakningar.se nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku za szkody Minabevakningar.se nie działali umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub zawartość tych stron bez podawania linków, które ułatwiają odwiedzającym uzyskanie dodatkowych informacji w określonych obszarach.
Ponadto Minabevakningar.se nie ponosi odpowiedzialności za czyny przestępcze popełnione z wykorzystaniem usług Minabevakningar.se takich zagrożeń lub zniesławiania przekleństw, za zakłócanie, obraźliwe, niewłaściwe lub nielegalne treści lub prowadzeniu stronie każdego użytkownika.

12. Transfer
Niniejsze Warunki, a także prawa i obowiązki wynikające z zakupu, nie mogą zostać przeniesione ani przeniesione na inną stronę użytkownika. Minabevakningar.se ma prawo do swobodnego przenoszenia swoich praw i obowiązków zgodnie z warunkami.

13. Istniejące prawo i rozstrzyganie sporów
Warunki są regulowane przez prawo szwedzkie, a wszelkie spory rozstrzygane są przez szwedzki Sąd. Jeśli jesteś niezadowolony z naszej usługi, możesz również skontaktować się z Generalną Komisją ds. Zażaleń, www.arn.se.

14. Obsługa klienta
Minabevakningar.se info@minabevakningar.se