điều khoản và điều kiện chung

Minabevakningar.se – Điều khoản và Điều kiện

1. chung: Minabevakningar.se, SE660904699701 doanh nghiệp, Firma Anders Eriksson là một công ty hoạt động và phát triển minabevakningar.se. Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi bạn tạo đồng hồ trên minabevakningar.se

2. Xử lý dữ liệu cá nhân:
Thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong khi sử dụng dịch vụ có thể được tìm thấy trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng việc chấp nhận Điều khoản, bạn chấp nhận việc xử lý thông tin cá nhân của mình như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

3. Đăng ký và đăng ký
Minabevakningar.se cung cấp một thuê bao cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ giám sát kỹ thuật số. Cho đến bây giờ, dịch vụ được cung cấp cho đến khi có thông báo bằng cách liên hệ với chúng tôi tại minabevakningar.se

4. Chấm dứt
Bạn kết thúc đăng ký / đăng ký bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email. Thuê bao / thuê bao được trả trước với khoảng thời gian 30 ngày.
Thanh toán chưa thanh toán không được chấp nhận là chấm dứt. Đối với minabevakningar.se không thanh toán có quyền gửi hóa đơn cho bạn cho bất kỳ nhắc nhở thanh toán, phí thu gom và lãi theo quy định.
Minabevakningar.se có quyền hủy đăng ký / đăng ký của bạn với thông báo 30 ngày. Bất kỳ khoản bồi thường nào được thanh toán trước cho dịch vụ sẽ được hoàn lại cho bạn. Minabevakningar.se có quyền ngay lập tức và không cần thông báo chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn với Dịch vụ nếu bạn đáng kể hoặc nhiều lần vi phạm quy định tại các điều khoản và điều kiện.

5. Quyền rút tiền
Khi bạn đăng ký thuê bao / thuê bao hoặc hợp đồng dịch vụ khác, bạn có quyền rút tiền mua hàng trong vòng 14 ngày. Bạn có thể tận dụng quyền rút tiền của bạn bằng cách liên hệ với minabevakningar.se qua thư. Thông tin bổ sung liên quan đến hợp đồng khoảng cách và rút cũng có thể được tìm thấy trên các cơ quan của người tiêu dùng www.konsumentverket.se website. Thanh toán không mong muốn không được chấp nhận là sử dụng quyền rút tiền. Minabevakningar.se có quyền tính phí bạn trong thời gian bạn đã sử dụng dịch vụ.

6. Thanh toán
Giá hiện tại có thể được tìm thấy trong webshop của chúng tôi. Minabevakningar.se có quyền thay đổi phí đăng ký / đăng ký.
Thanh toán dịch vụ phải được thực hiện trước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thanh toán được yêu cầu theo cách cụ thể. Thanh toán phải được thực hiện trong thời gian đó và nếu không theo các điều khoản của phương thức thanh toán bạn đã chọn. Nếu thanh toán có Minabevakningar.se quyền tính lãi từ ngày hết hạn và yêu cầu một sự thay thế cho bất kỳ nhắc nhở, và các chi phí liên quan đến thu hồi công nợ. Một thuê bao mới / đăng ký sẽ không được ký kết cho đến khi nợ trước đó được ghi nhận là thanh toán bằng Minabevakningar.se.
Trong đó Minabevakningar.se sử dụng các giải pháp dịch vụ thanh toán do bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như Paypal, sọc, và Klarna PayEx áp dụng trong điều kiện cụ thể cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung của.

7. Đặc biệt là về dịch vụ kỹ thuật số.
Mục tiêu của chúng tôi là Minabevakningar.se luôn làm việc một cách thỏa đáng và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để họ làm việc một cách tốt cho bạn như một người dùng. Minabevakningar.se không đảm bảo rằng bạn truy cập vào các dịch vụ sẽ được miễn phí các lỗi hay thất bại, và bạn không được hưởng bất kỳ bồi thường cho thời gian khi các dịch vụ kỹ thuật số là xuống thỉnh thoảng hoặc thời gian ngắn hơn. Đối với người tiêu dùng, việc mua hàng của người tiêu dùng và Đạo luật hợp đồng khoảng cách sẽ được áp dụng

8. Sử dụng dịch vụ.
Bạn không thể sử Minabevakningar.se theo cách như vậy mà Minabevakningar.se hoặc nếu không bị tổn hại, hư hỏng.

9. Quyền sở hữu trí tuệ
Quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài viết, hình ảnh, trang web và các thông tin khác mà bạn có thể truy cập thông qua các dịch vụ tổ chức bởi Minabevakningar.se hoặc người giữ quyền cho mỗi bài viết, hình ảnh, trang web và các thông tin khác. Vật liệu có thể không được sử dụng khác ngoài việc sử dụng dịch vụ thông thường.

10. Thay đổi điều kiện. Minabevakningar.se được quyền đơn phương thay đổi các điều khoản của Điều khoản. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực không sớm hơn 30 ngày sau khi các điều kiện sửa đổi đã được thông báo bởi bạn đã được làm sẵn có trên Minabevakningar.se hoặc liên hệ theo cách khác.
Chúng tôi liên tục phát triển dịch vụ, có nghĩa là chúng tôi có thể cải thiện và thêm, thay đổi và xóa các tính năng. Giám sát Minerva có quyền thay đổi.

11. Tuyên bố từ chối
Minabevakningar.se không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung có sẵn thông qua minabevakningar.se là chính xác hoặc đầy đủ và thiệt hại do lỗi nội dung không được thay thế. Minabevakningar.se không chịu trách nhiệm về sự không thể tiếp cận hoặc sai lầm trong Minabevakningar.se. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ không phản ứng lại nếu Minabevakningar.se không hành động cố ý hoặc thô lỗ một cách cẩu thả. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc nội dung trên các trang web này mà không cung cấp liên kết để tạo thuận lợi cho khách truy cập của chúng tôi tìm thêm thông tin trong các khu vực cụ thể.
Hơn nữa Minabevakningar.se không chịu trách nhiệm đối với hành vi phạm tội với việc sử dụng các dịch vụ của Minabevakningar.se các mối đe dọa như vậy hoặc phỉ báng của những lời tục tĩu, nội dung đáng lo ngại, gây khó chịu, không phù hợp hoặc bất hợp pháp hoặc tiến hành bất kỳ trang nào của người dùng.

12. Chuyển khoản
Các Điều khoản này và các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch mua của bạn có thể không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên nào khác của bạn. Minabevakningar.se có quyền tự do chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản và điều kiện.

13. Luật hiện hành và giải quyết tranh chấp
Các điều khoản được điều chỉnh bởi luật pháp Thụy Điển và bất kỳ tranh chấp nào sẽ được Tòa án Chung Thụy Điển giải quyết. Nếu quý vị không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, quý vị cũng có thể liên lạc với Ban Khiếu Nại Chung, www.arn.se.

14. Dịch vụ khách hàng
Minabevakningar.se info@minabevakningar.se