Algemene voorwaarden

Minabevakningar.se – Algemene voorwaarden

1. Algemeen: Minabevakningar.se, corporate SE660904699701, Firma Anders Eriksson is een bedrijf dat actief is en ontwikkelt minabevakningar.se. U akkoord met de voorwaarden als je een horloge op minabevakningar.se creëren

2. Verwerking van persoonlijke gegevens:
Informatie over onze omgang met persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u de service te gebruiken, zie onze privacy policy. Door het accepteren van de voorwaarden aanvaardt u de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

3. Abonnementen en abonnementen
Minabevakningar.se beschikt over een abonnement dat toegang tot digitale bewaking. Permanente betekent dat de dienstverlening aan de beëindiging geschiedt via contact met ons op minabevakningar.se

4. Beëindiging
U beëindigt een abonnement / abonnement door ons per e-mail te contacteren. Het abonnement / abonnement wordt vooraf betaald met een interval van 30 dagen.
Onbetaalde betaling wordt niet als beëindiging geaccepteerd. Voor niet-betaling minabevakningar.se behoudt zich het recht voor om u in rekening voor eventuele betalingsherinneringen, incassokosten en rente onder de wet.
Minabevakningar.se heeft het recht om uw lidmaatschap / abonnement met 30 dagen van tevoren te annuleren. Eventuele vooraf betaalde compensatie voor de service zal dan aan u worden terugbetaald. Minabevakningar.se heeft het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten uw toegang tot de Dienst als je substantieel of herhaaldelijk de bepalingen van deze voorwaarden schendt.

5. Herroepingsrecht
Wanneer u als consument sluit een contract voor inschrijving / abonnement of een andere dienst, heeft u het recht om binnen 14 dagen de tijd om uw aankoop te annuleren. U kunt uw recht uitoefenen door contact minabevakningar.se via e-mail. Nadere informatie inzake overeenkomsten op afstand en intrekking zijn ook te vinden op de website van de Consumer Agency www.konsumentverket.se. Een onverwachte betaling wordt niet geaccepteerd als gebruik van het herroepingsrecht. Minabevakningar.se behoudt zich het recht voor om u in rekening voor de tijd dat u de service hebt gebruikt.

6. Betaling
Actuele prijzen zijn te vinden in onze webshop. Minabevakningar.se heeft het recht om het abonnement / abonnementsgeld te veranderen.
Betaling van de service moet vooraf worden gedaan. In sommige gevallen is betaling echter op een bepaalde manier vereist. Betaling dient binnen die tijd te geschieden en anders onder de voorwaarden van de door u gekozen betalingsmethode. Als de betaling heeft Minabevakningar.se recht om rente te berekenen vanaf de vervaldag en vraag een vervanger voor elke herinneringen, en kosten in verband met incasso. Een nieuw abonnement / abonnementen zullen niet worden ondertekend nadat de vorige schuld wordt geregistreerd als betaald in Minabevakningar.se.
Er Minabevakningar.se gebruik betaling oplossingen van derden, zoals Paypal, Streep, en Klarna PayEx zijn er in bepaalde omstandigheden bovendien payment service provider.

7. Vooral over digitale service.
Ons doel is om Minabevakningar.se altijd bevredigend te werken en we zullen ons best doen om ze aan het werk op een goede manier voor u als gebruiker. Minabevakningar.se garandeert niet dat uw toegang tot de dienst vrij van fouten of storingen zal zijn, en u geen recht op vergoeding van het tijdstip waarop de digitale dienstverlening is naar beneden af ​​en toe of kortere tijd. Voor consumenten zijn de consumentenaankopen en de wet op het contract op afstand van toepassing

8. Gebruik van de service.
U mag Minabevakningar.se niet gebruiken op een zodanige wijze dat Minabevakningar.se of anders lijden letsel of schade.

9. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op artikelen, foto’s, websites en andere informatie die u toegang via de service in het bezit van Minabevakningar.se of de houder van de rechten voor elk artikel, afbeelding, website en andere informatie. Het materiaal mag alleen worden gebruikt binnen het normale gebruik van de service.

10. Conditie verandering. Minabevakningar.se heeft het recht om de inhoud van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen treden in niet eerder dan 30 dagen werking nadat de gewijzigde voorwaarden zijn aangemeld door u te zijn beschikbaar in de Minabevakningar.se gedaan of op andere manieren gecommuniceerd.
We zijn voortdurend ontwikkelen van de dienst, wat betekent dat we kunnen verbeteren en toevoegen, wijzigen en functies verwijderen. Minerva surveillance is gerechtigd wijzigingen aan te brengen.

1. Disclaimer
Minabevakningar.se is niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de inhoud die beschikbaar is via minabevakningar.se correct of volledig is en schade als gevolg van inhoudfouten niet wordt vervangen. Minabevakningar.se is niet verantwoordelijk voor ontoegankelijkheid of fouten in Minabevakningar.se. In geen geval zal ik reageren op schade als Minabevakningar.se niet opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. De service kan links bevatten naar andere sites die niet onder ons beheer vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of inhoud op deze sites zonder links aan te bieden om onze bezoekers te helpen meer informatie op specifieke gebieden te vinden.
Verder Minabevakningar.se niet verantwoordelijk voor de strafbare feiten gepleegd met het gebruik van de diensten van Minabevakningar.se dergelijke bedreigingen of laster van obsceniteiten, voor storende, beledigende, ongepaste of illegale inhoud of gedrag van de pagina van een gebruiker.

12. Overdracht
Deze voorwaarden en de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit uw aankoop mogen niet worden overgedragen of overgedragen aan een andere partij van u. Minabevakningar.se heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen onder de algemene voorwaarden vrij over te dragen.

13. Bestaande wetgeving en geschillenbeslechting
De voorwaarden worden beheerst door de Zweedse wetgeving en eventuele geschillen worden beslecht door het Zweedse Gerecht. Als u niet tevreden bent over onze service, kunt u ook contact opnemen met de Algemene Klachtencommissie, www.arn.se.

14. Klantenservice
Minabevakningar.se info@minabevakningar.se