ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

Minabevakningar.se – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ทั่วไป: Minabevakningar.se, SE660904699701 องค์กร Firma Anders Eriksson เป็น บริษัท ที่ดำเนินการและพัฒนา minabevakningar.se คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเมื่อคุณสร้างนาฬิกาบน minabevakningar.se

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราและวิธีที่เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในขณะที่ใช้บริการสามารถพบได้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา เมื่อยอมรับข้อกำหนดคุณยอมรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา

3. การสมัครสมาชิกและการสมัครสมาชิก
Minabevakningar.se เสนอการสมัครสมาชิกที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงบริการเฝ้าระวังดิจิตอล จนถึงขณะนี้บริการจะถูกส่งไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบโดยติดต่อเราที่ minabevakningar.se

4. การบอกเลิก
คุณสิ้นสุดการสมัครรับข้อมูล / สมัครสมาชิกโดยติดต่อเราทางอีเมล การสมัครสมาชิก / การสมัครสมาชิกจะได้รับการชำระเงินล่วงหน้าด้วยระยะเวลา 30 วัน
การชำระเงินที่ยังไม่ได้ชำระเงินไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการยุติการใช้งาน สำหรับการไม่ชำระเงิน minabevakningar.se สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินสำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเก็บเงินและดอกเบี้ยตามกฎหมาย
Minabevakningar.se มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสมัคร / สมัครสมาชิกของคุณด้วยการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน การจ่ายค่าชดเชยล่วงหน้าสำหรับบริการจะได้รับคืนให้กับคุณ Minabevakningar.se มีสิทธิที่จะทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของท่านถ้าคุณอย่างมีนัยสำคัญหรือซ้ําฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

5. สิทธิในการถอนตัว
เมื่อคุณทำสัญญาสมัครสมาชิก / สมัครสมาชิกหรือสัญญาบริการอื่น ๆ คุณมีสิทธิ์ถอนการสั่งซื้อภายใน 14 วัน คุณสามารถใช้สิทธิถอนตัวได้โดยติดต่อ minabevakningar.se ทางไปรษณีย์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาระยะทางและสิทธิการยกเลิกสามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.konsumentverket.se ของ Consumer Agency ไม่ยอมรับการชำระเงินที่ไม่คาดคิดเนื่องจากการใช้สิทธิถอนเงิน Minabevakningar.se ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการสำหรับเวลาที่ท่านใช้บริการ

6. การชำระเงิน
ราคาปัจจุบันสามารถดูได้จากเว็บสโตร์ของเรา Minabevakningar.se มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าสมัคร / สมัครสมาชิก
ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในบางกรณีการชำระเงินต้องมีลักษณะเฉพาะ การชำระเงินต้องกระทำภายในเวลาดังกล่าวและภายใต้เงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก หากการชำระเงินมีสิทธิ Minabevakningar.se คิดดอกเบี้ยจากวันที่ครบกำหนดและขอทดแทนสำหรับการแจ้งเตือนใด ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บหนี้ การสมัครรับข้อมูล / สมัครสมาชิกใหม่อาจไม่สามารถสมัครสมาชิกได้จนกว่าจะมีการจดทะเบียนการชำระเงินก่อนหน้านี้เมื่อชำระเงินที่ Minabevakningar.se
ที่ Minabevakningar.se ใช้โซลูชันการบริการด้านการชำระเงินที่จัดทำโดยบุคคลที่สามเช่น Paypal, Stripe, Klarna และ PayEx ใช้นอกเหนือจากเงื่อนไขพิเศษของผู้ให้บริการการชำระเงิน

7. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบริการดิจิตอล
เป้าหมายของเราคือ Minabevakningar.se จะทำงานได้อย่างน่าพอใจเสมอและเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาทำงานได้ดีสำหรับคุณในฐานะผู้ใช้ Minabevakningar.se ไม่ได้รับประกันว่าการเข้าใช้บริการจะเป็นอิสระจากข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวและคุณจะไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ในเวลานั้นเมื่อบริการดิจิตอลจะลดลงเป็นครั้งคราวหรือเวลาที่สั้นลง สำหรับผู้บริโภคการซื้อของผู้บริโภคและกฎหมายสัญญาระยะทางใช้

8. การใช้บริการ
คุณไม่สามารถใช้ Minabevakningar.se ในลักษณะที่ Minabevakningar.se หรืออื่น ๆ ที่ประสบอันตรายหรือความเสียหาย

9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบทความรูปภาพเว็บไซต์และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านทางบริการนี้ถือไว้โดย Minabevakningar.se หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ของบทความรูปภาพเว็บไซต์และข้อมูลอื่น ๆ ไม่สามารถใช้วัสดุนี้ได้นอกเหนือจากการใช้บริการตามปกติ

10. การเปลี่ยนแปลงสภาพ Minabevakningar.se มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลไม่ช้ากว่า 30 วันหลังจากที่มีการแจ้งข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณโดยการเก็บไว้ใน Minabevakningen.se หรือได้รับการติดต่อเป็นอย่างอื่น
เราพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าเราสามารถปรับปรุงและเพิ่มเปลี่ยนแปลงและนำคุณลักษณะออกได้ การเฝ้าระวังของ Minerva มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้

11. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
Minabevakningar.se ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ทำใช้ได้ผ่านทางความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ minabevakningar.se และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในเนื้อหาจะไม่ได้รับการแทนที่ Minabevakningar.se มีความรับผิดสำหรับความไม่พร้อมหรือความล้มเหลวของ Minabevakningar.se ไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ใด ๆ สำหรับความเสียหายของ Minabevakningar.se ไม่มีไม่ได้ทำหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ก็ให้การเชื่อมโยงที่จะทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับผู้เข้าชมของเราที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมภายในพื้นที่เฉพาะ
นอกจากนี้ Minabevakningar.se จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใด ๆ ที่กระทำโดยใช้บริการของ Minabevakningar.se เช่นการคุกคามหรือการยึดสังหาริมทรัพย์สำหรับการหยาบคายอันเนื่องมาจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรบกวนหรือกระทำผิดโดยผู้ใช้รายใด

12. การโอนเงิน
ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงสิทธิและข้อผูกพันที่เกิดจากการซื้อสินค้าของคุณจะไม่สามารถถ่ายโอนหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นของคุณได้ Minabevakningar.se มีสิทธิที่จะได้อย่างอิสระกำหนดสิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

13. กฎหมายที่มีอยู่และการระงับข้อพิพาท
ข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้กฎหมายสวีเดนและข้อพิพาทใด ๆ จะถูกตัดสินโดยศาลสวีเดน หากคุณกำลังไม่พอใจกับการบริการของเราคุณยังสามารถติดต่อผู้บริโภคร้องเรียนคณะกรรมการ www.arn.se.

14. บริการลูกค้า
Minabevakningar.se info@minabevakningar.se