γενικούς όρους και προϋποθέσεις

Minabevakningar.se – Όροι και Προϋποθέσεις

1. Γενικά: Minabevakningar.se, εταιρική SE660904699701, Firma Anders Eriksson είναι μια εταιρεία που λειτουργεί και αναπτύσσεται minabevakningar.se. Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις όταν δημιουργείτε ένα ρολόι στο minabevakningar.se

2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε το απόρρητό σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την αποδοχή των Όρων, αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3. Συνδρομές και συνδρομές
Το Minabevakningar.se προσφέρει μια συνδρομή που παρέχει πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία επιτήρησης. Μέχρι τώρα, η υπηρεσία παραδίδεται μέχρι να δοθεί ειδοποίηση επικοινωνώντας μαζί μας στο minabevakningar.se

4. Τερματισμός
Τερματίζετε μια εγγραφή / συνδρομή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συνδρομή / συνδρομή πληρώνεται εκ των προτέρων με διάστημα 30 ημερών.
Η μη πληρωθείσα πληρωμή δεν γίνεται δεκτή ως καταγγελία. Σε περίπτωση μη πληρωμής, το minabevakningar.se διατηρεί το δικαίωμα να σας τιμολογήσει για τυχόν υπενθυμίσεις πληρωμής, έξοδα είσπραξης και καθυστερημένα επιτόκια βάσει του νόμου.
Η Minabevakningar.se έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή / συνδρομή σας με προειδοποίηση 30 ημερών. Κάθε αποζημίωση που καταβάλλεται εκ των προτέρων για την υπηρεσία θα σας επιστραφεί. Η Minabevakningar.se έχει επίσης το δικαίωμα να τερματίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία αμέσως και χωρίς προειδοποίηση εάν παραβιάσετε ουσιαστικά ή επανειλημμένα τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

5. Δικαίωμα υπαναχώρησης
Όταν συνάπτετε μια συνδρομή / συνδρομή ή άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, δικαιούστε να αποσύρετε την αγορά σας εντός 14 ημερών. Μπορείτε να επωφεληθείτε από το δικαίωμα υπαναχώρησης επικοινωνώντας με το minabevakningar.se μέσω ταχυδρομείου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και τα δικαιώματα ακύρωσης μπορούν επίσης να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Καταναλωτών www.konsumentverket.se. Η απρόσμενη πληρωμή δεν γίνεται δεκτή ως χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η Minabevakningar.se διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει για το χρόνο που έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία.

6. Πληρωμή
Οι τρέχουσες τιμές μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η Minabevakningar.se έχει το δικαίωμα αλλαγής της συνδρομής / συνδρομής.
Η πληρωμή της υπηρεσίας πρέπει να γίνει εκ των προτέρων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η πληρωμή απαιτείται με συγκεκριμένο τρόπο. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και υπό τους όρους του τρόπου πληρωμής που έχετε επιλέξει. Σε περίπτωση μη πληρωμής, η Minabevakningar.se έχει το δικαίωμα να χρεώσει τόκο για την καθυστέρηση πληρωμής από την ημερομηνία λήξης και να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν υπενθυμίσεις και χρεώσεις που σχετίζονται με τη συλλογή. Μια νέα εγγραφή / εγγραφή δεν επιτρέπεται να εγγραφεί μέχρις ότου κατατεθεί στο Minabevakningar.se το προηγούμενο χρέος.
Όπου η Minabevakningar.se χρησιμοποιεί λύσεις υπηρεσιών πληρωμών που παρέχονται από τρίτους, όπως π.χ. Paypal, Stripe, Klarna και PayEx, ισχύουν επιπλέον των ειδικών όρων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

7. Ειδικά για την ψηφιακή υπηρεσία.
Ο στόχος μας είναι ότι το Minabevakningar.se θα λειτουργεί πάντα ικανοποιητικά και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν καλά για εσάς ως χρήστης. Minabevakningar.se δεν εγγυάται ότι η πρόσβασή σας στην υπηρεσία θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή αποτυχίες, και δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για τη στιγμή που η ψηφιακή υπηρεσία είναι κάτω περιστασιακά ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Για τους καταναλωτές ισχύουν οι αγορές των καταναλωτών και ο νόμος περί συμβάσεων εξ αποστάσεως

8. Χρήση της υπηρεσίας.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Minabevakningar.se με τέτοιο τρόπο ώστε το Minabevakningar.se ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να υποφέρει από ταλαιπωρία ή βλάβη.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με τα άρθρα, εικόνες, ιστοσελίδες και άλλες πληροφορίες που μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας που κατέχει Minabevakningar.se ή τον κάτοχο των δικαιωμάτων για κάθε άρθρο, εικόνα, ιστοσελίδα και άλλες πληροφορίες. Το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από την κανονική χρήση της υπηρεσίας.

10. Αλλαγή συνθηκών. Η Minabevakningar.se δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των Όρων. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ όχι νωρίτερα από 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση των αλλαγμένων όρων σε εσάς, διατηρώντας τις διαθέσιμες στο Minabevakningen.se ή άλλως γνωστοποιούμενες.
Αναπτύσσουμε συνεχώς την υπηρεσία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και να προσθέσουμε, να αλλάξουμε και να αφαιρέσουμε τα χαρακτηριστικά. Η επιτήρηση της Minerva έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές.

11. Αποποίηση ευθυνών
Minabevakningar.se δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω minabevakningar.se την ακρίβεια ή την πληρότητα και βλάβες που προκύπτουν από λάθη στο περιεχόμενο δεν θα αντικατασταθούν. Minabevakningar.se έχουν καμία ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα ή την αποτυχία της Minabevakningar.se δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημίες Minabevakningar.se δεν ενήργησε εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας. Η υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων απλώς παρέχει τις συνδέσεις για να καταστεί ευκολότερο για τους επισκέπτες μας για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε συγκεκριμένες περιοχές.
Επιπλέον Minabevakningar.se δεν φέρει ευθύνη για εγκληματικές πράξεις που διαπράττονται με τη χρήση των υπηρεσιών της Minabevakningar.se τέτοιων απειλών ή δυσφήμιση της αισχρολογίες, για ενοχλητικό, προσβλητικό, ανάρμοστο ή παράνομο περιεχόμενο ή συμπεριφορά της σελίδας οποιουδήποτε χρήστη.

12. Μεταφορά
Αυτοί οι όροι και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν μέσα από την αγορά σας, δεν μπορεί να εκχωρηθεί ή να μεταφερθεί σε άλλο μέρος από εσάς. Η Minabevakningar.se έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ελεύθερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

13. Υφιστάμενο δίκαιο και διακανονισμός διαφορών
Οι όροι διέπονται από το σουηδικό δίκαιο και όλες οι διαφορές διευθετούνται από το σουηδικό Γενικό Δικαστήριο. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με την υπηρεσία μας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Γενική Επιτροπή Καταγγελιών, www.arn.se.

14. Εξυπηρέτηση πελατών
Minabevakningar.se info@minabevakningar.se